Doel van de stichting:

  • Het verlenen van hulp aan kinderen in het algemeen en in het bijzonder aan kinderen uit de (voormalige) Oostbloklanden en het verrijken van het leven van deze kinderen, zowel op humanitair als economisch en educatief gebied.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden teneinde deze kinderen een vakantie te laten doorbrengen in Nederland, het organiseren en begeleiden van deze vakanties.
  • Het anderszins verlenen van hulp die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.