De Stichting 'Bruggen van Vriendschap' is sinds 2010 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften die u doet aan de Stichting 'Bruggen van Vriendschap' worden daarmee aftrekbaar voor uw jaarlijkse belastingaangifte Inkomstenbelasting.

U kunt uw donaties storten op de bankrekening van de Rabobank met rekeningnummer: NL18 RABO 0171 7097 13

Uw donatie is van harte welkom.